Adalar Müzesi - Museum of the Princes' Islands

Adalar Müzesi Hakkında


logo_215x188İstanbul’un ilk çağdaş kent müzesi olan Adalar Müzesi, Adaların oluşumundan bugüne gelen hikayesini yüzlerce obje,
20 bin belge, 6 bin fotoğraf, yüzlerce belgeleme çekimi, film ve sözlü tarih kayıtlarından oluşan kuruluş koleksiyonu ile
ziyaretçilerine sunmaktadır.

Müze özellikle Adaların kentsel tarihine odaklanan Osmanlıca belge arşivine sahiptir. 

Misyon

Adalar Müzesi'nin misyonu, Adalar’ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin tanınmasını sağlamaktır.

 • Adalar tarihinin ve çok kültürlü yaşamın zenginliklerini tüm dünyaya tanıtır.
 • Adalar üzerine çalışma yürüten sivil toplum kuruluşları, topluluklar, kurumlar ve kişiler ile birlikte üretimde bulunur.
 • Adalar konusunda bilimsel çalışmaların yapılmasını destekler, iletişim ağlarının kurulmasını sağlar.

Adalar Hakkında

Adalar İstanbul’un kentli merkezlerinden birisidir. Belediyecilik hizmetlerinin ilk geldiği ilçelerinden, oldukça eğitimli bir nüfusun yerleşim alanıdır. Adalar Müzesi kentlilik bilincinin gelişmesine hizmet eden ve aynı zamanda göçler ile kozmopolitleşen nüfusun kaynaşmasını sağlayan faaliyetler gösterir.

Adalar binlerce yıllık zengin ve renkli bir kültürü barındırımaktadır. Müze farklı kültürlerin yaşam alanı olan bu farklı coğrafyanın birikimlerinin anlaşılması, öğrenilmesi, incelenmesi, yayınlanması ve paylaşılarak korunmasına yönelik çalışmalar yürütür.

Adalar Müzesi Çalışma İlkeleri ve Sürekliliği

 • Kar amacı gütmeyen sürdürülebilir bir kültür kurumu olarak Müzenin kurulması
 • Adalar Müzesi’ne başta bilim insanları, eğitimciler, gazeteciler, tarihçiler olmak üzere farklı uzmanlıkları olan kişilerin ve iş adamlarının destek, iletişim ve süreklilik için çağırılması
 • Müze dostlarında ve sponsorlarda, Müzeyi bugün ve gelecek kuşaklar için birlikte sahiplenme ve yaşatma bilincinin oluşturulması
 • Adalar’ın kültür ve tarih mirasını anlamak, korumak ve aktarabilmek için, çocuklar ve  gençlerin tarih ve çevre dostu olma bilinci kazanmalarının sağlanması
 • Katılımcı yöntemlerle çalışan bir organizasyon oluşturulması
 • Adalar tarihine ilişkin koleksiyonların, arşivlerin bir araya getirilmesi, Adalar özelinde geliştirilen bir kütüphane oluşturulması
 • Bir kent müzesi olarak Adalar’ın bugününün kayıt altına alınması
 • Teknolojinin yaratıcı ve verimli şekilde kullanımı
 • Bugünden en eski zamanlara belirlenen temalar içinde Adalar’ın bütünlüklü olarak anlatılması
 • Karşılıklı anlayış ve paylaşım için uluslararası ilişkilerin kurulması, dünyadan Ada üzerinde kurulmuş olan diğer müzeler ile bağlantıya geçilmesi
 • İstanbul ve Türkiye’de bulunan Müzeler ile ortak çalışmalar ve işbirliği yürütülmesi
Son Güncelleme ( Perşembe, 27 Ekim 2011 21:19 )  
Buradasınız: Anasayfa MÜZE Adalar Müzesi Müze Hakkında

PAYLAŞIN

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed